Монгол уламжлал

Ёс заншил

Гэр бүл бол нийгмийн анхдагч ёс

3 жилийн, 92 өдрийн өмнө

Өнөөгийн бидний үзэж ойлгосноор гэр бүл бол улс үндэстний  төдийгүй төр улс, дэлхийн хэмжээнд нийгмийн анхдагч байдаг. Мөн энэ хүрээнд ард түмний со...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll Up